Community

Posted 4M ago by @BabeVila

Happy #FreshLeafFriday ! πŸƒπŸŒ±πŸŒΏ This is a good week! My #Agl...

Happy #FreshLeafFriday ! πŸƒπŸŒ±πŸŒΏ This is a good week! My #Aglaonema Golden Fluorite’s new leaf is unfurling beautifully, in its own time, of course. One of my #PhilodendronBirkin has what I’m sure will be a gorgeous new white leaf making an appearance. My #GoldenPothos is showing some lovely variegation. And my brand new #SilverLeafPhilodendron has opened a new leaf this week, with more close behind. πŸ€—πŸ’š I hope everyone has a great weekend. T minus 3 hours until I start my staycation. I’m taking all next week off work, and I have lots of fun plant activities planned, such as plant shopping, repotting succulents in terracotta like I should have in the first place 🀣, and starting the seeds for some of the flowers I am putting in my outdoor garden! Mostly sunflowers, I will plant my cosmos right in the ground when it’s warm enough. Looking forward to this. I need a break from work/life lol. And plants bring me pure unfiltered joyπŸ’šπŸŒΏπŸ’šπŸŒΏπŸ’šπŸŒΏπŸ’š #HappyPlants #PlantsMakePeopleHappy #PlantAddict #NewGrowth #PropagationStation #PlantTherapy #PLANTMAFIA #GregGang #Greggers #babevila
Staycation and plants!!! Awesome!!!! πŸͺ΄πŸͺ΄πŸͺ΄πŸ’šπŸ’šπŸ’š