@gwenasaur avatar

@gwenasaur's Oasis

leaf-1 13 Plants
xp 409 XP
globe Rush, New York